Confeccionamos este plano interactivo partindo dun plano coñecido orixinal do profesor Anselmo López Carreira, publicado no seu libro "A cidade de Ourense no século XV" (Deputación Provincial de Ourense, 1998).

Índice