Aquí podes ver
"Glosarios gráficos"
de:
1.- Pontes de pedra
2.- Igrexas antigas
3.- CastelosRelacións de bens incluidos:         - Por Denominación          - Por Lugar