As 12 Comarcas da Provincia de Ourense
Comarcas da Provincia de Ourense
Comarca Superficie
(KM2)
Habitantes
(2019)
Nº de
Concellos
Dens. Poboac.
Hab/Km2
Allariz-Maceda    382,15    14.083   6  36,85
A Baixa Limia    530,3     7.930   5  14,95
A Limia    801,9    20.658 11  25,76
O Carballiño    548,4    26.585   9  48,48
Ourense    623,14 143.83312230,82
O Ribeiro    406,95    15.80810  38,85
Terras de Caldelas    313,25     2.789   4    8,90
Terra de Celanova    508,86    17.62010  34,62
Terra de Trives    431,71      3.924   4    9,09
Valdeorras    972,7    25.500  9  26,22
Verín 1.006,6   25.217   8  25,05
Viana    746,32     5.682   4     7,61
TOTAIS7.272,28 307.65192   42,30

O PIB da Provincia, no ano 2016, foi de 6.102.599 miles de €.
o que equivale a unha media por habitante (Renta per Capita) de 19.489 €.

Fai clic nunha das comarcas

Retroceder                      Cerrar                      Seguir