Texto propio en pdf:
Enlace a material alleo:

Para que vexas que cousas máis interesantes se escribían hai 100 anos sobre esta bisbarra.

Artigo "La Ribera Sagrada" de D. Manuel Martínez Sueiro, publicado no Boletín da Comisión Provincial de Monumentos, no ano 1914.

Fai clic na miniatura.
Abrirase unha ventá nova que cerrarás á man   [x de arriba á esquerda]Canon do Sil