A PALABRA “TRASBEIRADA”

(Seguimento en 4 documentos)

Escaneamento de fragmentos dos documentos que se indican. (Vistas ampliables)1.- Ano 1124 ... Rovoyra

21/8/1124: Escritura pola que Teresa de Portugal doa o lugar de Rovoyra Sacrata para fundar un mosteiro:
2.- Ano 1228 ... Segue Rovoyra

12/05/1228: Alfonso IX confirma a doazón anterior do lugar da Rovoyra Sacrata:
3.- Ano 1607/1618 ... Rovoyra > Riviora > Ribera

Entre 1607 e 1618: Frei Antonio de Yepes publica a "Crónica general de la Orden de San Benito", a cal no apartado "Año de Christo 1142, Capítulo IV" transcribe (cun erro) o documento latino de dona Teresa e deseguido, pon a traducción dese texto ó castelán:
4.- 1753 ... Consolídase Ribera/Ribeira

1753: O Padre Flórez publica o tomo XVII ("Iglesia de Orense") da súa obra "España Sagrada" na cal recolle o anunciado polo P. Yepes repetindo as palabras deste. Así queda referendada e recoñecida a expresión "Ribeira Sacra":