Glosario Elemental de Internet (Presentación)

Xa sei que ós novos, que levan gran parte da súa vida usando Internet, no lles fai falta ningunha. Pero para os que xa non somos tan novos, para a xente da miña xeración, a dos que nacemos moito antes ca Internet, a cousa xa non está tan crara. Pensando neste colectivo atrevinme a facer un Glosario de Internet. Un Glosario básico, elemental, en lenguaxe coloquial e accesible, pois non se trata de dar leccións de nada senón de achegar ese vocabulario especial a moita xente que quizáis o precise para, cando menos, perderlle o medo a este maravilloso invento.

Non son eu o indicado para xulgar o resultado (iso dirédelo vós), pero si podo dicir que foi un traballo concenzudo. Por suposto que non é un traballo creativo, pero si laborioso. Busquei palabras e termos, indaguei en Glosarios e Vocabularios, decidín entre opinións non distintas pero sí “non coincidentes”, recopilei, armonicei e sinteticei. Teño que dicir que moitos máis da metade, quizáis un 70%, dos documentos consultados decían textualmente o mesmo. Ignoro quén sería el primeiro, pero é indubidable que ese 70% de “autores”, salvo un, todos se contentaron con poñer en práctica a acción de “cortar e pegar”. Eu procurei asimilar os conceptos e logo redactarlos de novo á miña maneira.

Despois veu a composición formal e visual. Fixen un índice por orde alfabética e nas definicións agrupei conceptos relacionados. As palabras que no índice figuran cun asterisco teñen a súa explicación noutra entrada. Así o Glosario pódese ver de dúas maneiras: de forma aleatoria escollendo palabras no Índice ou de xeito secuencial, para ver por grupos temáticos, pulsando en “Continuación” (ó final de cada explicación.)

Está aloxado na páxina de SERVICIOS E UTILIDADES. (Epígrafe "Utilidades".) Pero, se queres, tamén podes entrar desde aquí.

Só me resta desexar que vos agrade e agradecervos a vosa atención.

Ya sé que a los jóvenes, que llevan gran parte de su vida usando Internet, no les hace ninguna falta. Pero para los que ya no somos tan jóvenes, para la gente de mi generación, la de los que nacimos mucho antes que Internet, la cosa ya no está tan clara. Pensando en este colectivo me atreví a hacer un Glosario de Internet. Un Glosario básico, elemental, en lenguaje coloquial y accesible, pues no se trata de dar lecciones de nada sino de acercar ese vocabulario especial a mucha gente que quizá lo necesite para, por lo menos, perderle el miedo a este maravilloso invento.

No soy yo el indicado para juzgar el resultado (eso lo diréis vosotros), pero si puedo decir que fue un trabajo concienzudo. Desde luego que no es un trabajo creativo, pero sí laborioso. Busqué palabras y términos, indagué en Glosarios y Vocabularios, decidí entre opiniones no distintas pero sí “no coincidentes”, recopilé, armonicé y sinteticé. Tengo que decir que muchos más de la mitad, quizá un 70%, de los documentos consultados decían textualmente lo mismo. Ignoro quién sería el primero, pero es indudable que ese 70% de “autores”, salvo uno, todos se contentaron con poner en práctica la acción de “cortar y pegar”. Yo he procurado asimilar los conceptos y luego redactarlos de nuevo a mi manera.

Después vino la composición formal y visual. Hice un índice por orden alfabético y en las definiciones agrupé conceptos relacionados. Las palabras que en el índice figuran con un asterisco tienen su explicación en otra entrada. Así el Glosario se puede ver de dos maneras: de forma aleatoria escogiendo palabras en el Índice o de manera secuencial, para ver por grupos temáticos, pulsando en “Continuación” (al final de cada explicación.)

Está alojado en la página de SERVICIOS E UTILIDADES. (Epígrafe "Utilidades".) Pero, si quieres, también puedes entrar desde aquí.

Sólo me resta desear que os guste y agradeceros vuestra atención.

VOLVER A "ARQUIVADOR"