IX- Remates

Varias

A vía férrea de Vigo cruza en Untes un regato, a pouco antes da súa desembocadura no Miño
Ata aquí levamos mencionadas 68 pontes, pero calculamos que aínda quedan arredor doutras 20 ou 25 máis. A maioría son estruturas pequenas encaixadas en vales estreitos e montesíos. Hoxe, pretender facer un inventario ou unha revisión exhaustiva das pontes todas do Concello sería unha misión case imposible. Para acadalo teríamos que ir acompañados ou precedidos dunha boa e preparada brigada forestal que fixese as oportunas limpezas para poder ver as obras e conseguir acceder a elas.

A maioría son pequenas pontes sobre diversos regatos, regachos e regos. Unhas son pontellas de arquitectura popular, outras pontes viarias de obras públicas. Algunha cunha certa antigüidade, descoñecida. A maioría son de pedra con algunha restauración en formigón. Outras, especialmente en zonas peri-urbanas, foron reconvertidas en bocas de condutos soterrados.

Despedímonos cunha pequena mostra fotográfica escolma das diferentes solucións:


Rúa da Marquesa sobre o Regueiro Fozado. Formigón. Complementada cunha caixa de bóveda plana.
Camiño Miramón sobre o mesmo Regato. Detrás do Hospìtal. Formigón.
Embocadura do Regato por debaixo da rotonda da Av. de Zamora


O regato de Oira é soterrado e pasa por debaixo dos accesos e instalacións deportivas antes de desaugar uns metros máis abaixo da praia
O mesmo regato 1 Km. arriba pasa por debaixo da vía do F.C. de Monforte e da explanada que está ao seu carón.

Ponte na estrada vella de Santiago, antes da costa de Cudeiro. Sobre o mesmo regato. Un arco. Granito.


Pontella pasado o antigo Balneario das Caldas. De Pedra, consolidada con taboleiro de cemento.
Camiño do Balneario (As Caldas). Pontella antiga reformada por debaixo con 2 tubos de fibrocemento.
Antes de Eirasvedras. Sobre o río do Porto. 3 ocos, estreitos e arcados, de cemento.


Estrada de Vigo. Despois do desvío a Eirasvedras. Oco de cemento con arco rebaixado polo que pasa o río do Porto.
Estrada de Vigo. Entre Barrio e Untes. Oco de cemento arcado. A bastante desnivel da estrada. Sobre o regato de Untes.
Ponte do Val. Estrada de Vigo. Variante vella antes de Sta. Cruz. Sobre o regato do Val. Arco rebaixado e longos muros, todo en pedra.