As 18 Comarcas da Provincia da Coruña

 


Esta presentación, de momento, é provisional (trátase dun anticipo) e por iso aínda non figuran os detalles de todas e cada unha das comarcas.

 

De momento só está rematado o concernente á provincia de Ourense. Ver

 
Comarcas da Provincia da Coruña
Comarca Superficie
(KM2)
Habitantes
(2020)
Nº de
Concellos
Dens. Poboac.
Hab/Km
Arzúa    485,00     16.138   4    33,27
Barbanza    246,80      66.063   4   267,68
A Barcala    213,30      10.203   2    47,83
Bergantiños   743,55       66.840   7     89,89
Betanzos    697,76      38.309  10    54,90
A Coruña    472,53     406.873   9    861,05
Eume    538,61     24.223   5    44,97
Fisterra    339,78     21.368   5    62,89
Ferrol    623,50     151.822   11    243,50
Muros    143,81     12.326  2    85,71
Noia    325,17      32.839   4   100,99
Ordes    755,71      36.237   7    47,95
Ortegal    391,71      11.814   4    30,16
Santiago   689,50     169.571   7    245,93
O Sar    177,42      15.621   3    88,05
Terra de Melide    367,20      11.800   4     32,14
Terra de Soneira     372,59     16.565   3    44,46
Xallas    391,01       13.203   2    33,77
TOTAIS 7.974,95 1.121.815  93 [ 140,67 ]

Pontevedra                      Cerrar                      Seguir