As 13 Comarcas da Provincia de Lugo

Esta presentación, de momento, é provisional e por iso aínda non figuran os detalles de todas e cada unha das comarcas.
De momento só está rematado o concernente á provincia de Ourense. Ver

 
Comarcas da Provincia de Lugo
Comarca Superficie
(KM2)
Habitantes
(2019)
Nº de
Concellos
Dens. Poboac.
Hab/Km2
Os Ancares  1.049,96     9.662   6     9,20
Chantada    462,27    13.012   3    28,15
Fonsagrada    679,50     4.830   3     7,11
Lugo 1.362,88  118.955   8     87,28
A Mariña Central    501,34    28.829   6    57,50
A Mariña Occidental    494,82    25.539   5     51,61
A Mariña Oriental    400,04   16.113   4    40,28
Meira    311,78     5.119   4    16,41
Quiroga    578,49     5.107   3     8,83
Sarria    836,36   22.421   7    26,80
Terra Chá  1.827,70   39.702   9    21,72
Terra de Lemos    940,40   29.780   6    37,67
A Ulloa    417,90     8.813  3    37,67
TOTAIS 9.863,44  327.882 67  [ 33,24 ]
Coruña                      Cerrar                      Seguir