Convertidor Euros~Pesetas

- Na cantidade a transformar non é necesario poņer o tipo de moeda (anque o admite).
- Non poņer separador de miles.
- Como separador de decimais pódese poņer a coma espaņola.

CANTIDADE A TRANSFORMAR:

Converter esa cantidade ...

     

    

RESULTADO: