Cruceiros de pedra no Concello de Ourense
Breve introducción


Esquema xeográfico


Partes dun cruceiro

(As miniaturas-entrada de máis abaixo están en branco e negro con bordo azul cando se trata de cruceiros de cruz. As dos cruceiros de crucifixo están en cores con bordo branco.)


No espazo urbano:

No espazo rural:


Parroquia de Canedo:

Canedo

Parroquia de Cudeiro:

Torreiro

San Marcos

Parroquia de Untes:

Untes

Parroquia de Santa Cruz de Arrabaldo:

Pazo Ramirás

Estrada

Adro igrexa

Estrada
Casar do Mato

Parroquia de Palmés:

Palmés

Parroquia de Castro de Beiro:

A Abelaira

Campamento

Parroquia de Beiro:

Rúa Cruceiro

Campo da festa

Parroquia de Vilar de Astrés:

Vilar

Parroquia de Velle:

Igrexa Nova

A Lonia de Arriba

Parroquia de Ceboliño:

Praza

Parroquia de Seixalbo:

Pr. Maior

Rúa Penouzos

Santa Águeda (2)
Alto Cumial

Curuxeiras

Zaín

Parroquia de Sta. Mariña do Monte:

Santa Mariña
(2)


CERRAR