Cálculo da letra que lle corresponde a un número de DNI ou de NIF
(Para que funcione non podes
ter o teu explorador configurado
para bloquear scripts.)

Escribe o número sen puntos nin comas

Número:                            Letra:
         


Explicación do algoritmo para os aficionados ás matemáticas:
Hay que dividi-lo número do carnet por 23 ata obter de cociente o maior número enteiro posible. O resto aritmético (que, lóxicamente, será unha cifra do intervalo 0 - 22, ambos inclusive) deberemos consideralo coma un número de orde que hai que asociar a unha secuencia de letras pre-establecida.

Tal secuencia é a seguinte:

T-R-W-A-G-M-Y-F-P-D-X-B-N-J-Z-S-Q-V-H-L-C-K-E