ASCII.

(Sigla de "American Standard Code for Information Interchange" : "Código Estándar Americano para o intercambio de información").
Códigos de 7 bits cos que se representan por medio de cifras as letras do alfabeto romano e outros caracteres. Os caracteres ASCII permiten comunicarse cos ordenadores os cales utilizan unha linguaxe matemática de tipo binario formada por uns e ceros. Os ficheiros ASCII son denominados ficheiros de texto.

(Sigla de "American Standard Code for Information Interchange" : "Código Estándar Americano para el intercambio de información").
Códigos de 7 bits con los que se representan por medio de cifras las letras del alfabeto romano y otros caracteres. Los caracteres ASCII permiten comunicarse con los ordenadores los cuales utilizan un lenguaje matemático de tipo binario formado por unos y ceros. Los ficheros ASCII son denominados ficheros de texto.

  Anterior   Continuación