Caché.

Cando se descarga unha páxina web no ordenador queda almacenada temporalmente nel, nun espazo do disco duro chamado caché . Se se desexa ver de novo esa páxina, o navegador, en lugar de pedir o ficheiro ó servidor, recólleo do caché, para que a páxina apareza rapidamente. Pero si a páxina é actualizada frecuentemente non se verán as informacións máis recentes. Para ver a versión actual da páxina hai que descargala de novo dende o servidor. Isto se consigue pulsando un botón chamado, segundo o navegador, Recargar, Actualizar ou algo similar. (Normalmente o seu icono ten forma dunha frecha circular.)

Aparte desta caché hai unha chea de cachés máis: a ou as cachés do procesador (agora son ter varios niveis de caché), a caché de memoria, a caché de disco duro, a caché da base de datos, etc.

Cuando se descarga una página web en el ordenador queda almacenada temporalmente en él, en un espacio del disco duro llamado caché. Si se desea ver de nuevo esa página, el navegador, en lugar de pedir el fichero al servidor, la recoge del caché, para que la página aparezca rápidamente. Pero si la página es actualizada frecuentemente no se verán las informaciones más recientes. Para ver la versión actual de la página hay que descargarla de nuevo desde el servidor. Esto se consigue pulsando un botón llamado, según el navegador, Recargar, Actualizar o algo similar. (Normalmente su icono tiene forma de una flecha circular.)

Aparte de esta hay un montón de cachés más: la o las cachés del procesador (ahora suelen tener varios niveles de caché), la caché de memoria, la caché de disco duro, la caché de la base de datos, etc

  Anterior   Continuación