Login.  Contraseña (*).   Autenticación (**).

Login Name, Login.- É o mesmo ca "Nome de usuario". (Ninguén o diría porque a tradución literal é "nome de conexión".) É a palabra coa que un usuario se identifica ante o seu provedor de acceso a Internet. Noutros casos é o nome requirido para acceder a determinadas páxinas ou servizos. Tamén é o nome polo cal un usuario e o seu buzón de correo electrónico son identificados en liña.
Soe usarse en compañía do password ou contraseña.
Tamén se lle chama login á acción de entrar nun sistema.

* Contraseña, contrasinal, clave, palabra clave ou, en inglés, password, é unha "palabra" (ou unha cadea de caracteres) de autenticación persoal que se utiliza para acceder a algún recurso restrinxido.
As contraseñas crean unha seguridade contra os usuarios non autorizados , pero, ¡ollo!, o sistema de seguridade confirma que esa contraseña é válida, non que o que a usa estea autorizado a facelo. Esa é a razón pola que é tan importante salvagardar a contraseña. Consellos:
- Non revelar nunca a contraseña.(Nin deixala apuntada.)
- Deseñar unha que mesture letras, números e símbolos.
- Cambiala a miúdo.
[Portugués: senha, palavra-passe, password]

** Autenticación.- (Authentication, en inglés. En galego: "Acción e efecto de autenticar".) Comprobación da identidade dunha persoa para que poida acceder a un recurso ou para poder realizar determinada actividade.
[Portugués: autenticação]

Login Name, Login.- Es lo mismo que "Nombre de usuario". (Nadie lo diría porque la traducción literal es "nombre de conexión".) Es la palabra con la que un usuario se identifica ante su proveedor de acceso Internet. En otros casos es el nombre requerido para acceder a determinadas páginas o servicios. También es el nombre por el cual un usuario y su buzón de correo electrónico son identificados en línea.
Suele usarse en compañía del password o contraseña.
También se le llama login a la acción de entrar en un sistema.

* Contraseña, clave, palabra clave o, en inglés, password, es una "palabra" (o una cadena de caracteres) de autenticación personal que se utiliza para acceder a algún recurso restringido.
Las contraseñas crean una seguridad contra los usuarios no autorizados, pero, ¡ojo!, el sistema de seguridad confirma que esa contraseña es válida, no que el que la usa esté autorizado a hacerlo. Esa es la razón por la que es tan importante salvaguardar la contraseña. Consejos:
- No revelar nunca la contraseña.(Ni dejarla anotada.)
- Diseñar una que mezcle letras, números y símbolos.
- Cambiarla a menudo.

** Autenticación.- (Authentication, en inglés. En castellano: "Acción y efecto de autenticar".) Comprobación de la identidad de una persona para que pueda acceder a un recurso o para poder realizar determinada actividad.

  Anterior   Continuación