Correo electrónico.   @ (arroba) (*).   Spam (**).

Correo electrónico.- Tamén coñecido como E-mail, acrónimo de "electronic mail" (correo electrónico). É unha aplicación mediante a cal o usuario dun ordenador pode enviar mensaxes ós usuarios doutros ordenadores ó traveso da rede.
Tamén se lle soe dar o mesmo nome ás mensaxes en si, mensaxes, xeralmente só de texto. As mensaxes (ou correos) poden ser enviados simultánea e automaticamente a varias direccións. Tamén admite o envío de ficheiros adxuntos. O correo electrónico é un dos usos máis populares de Internet. Non ten nada de raro dado que é un medio que resulta moi cómodo e moi rápido. E, por riba, barato.

* @ (arroba).- Este símbolo utilizábase antigamente para representar unha unidade de masa chamada arroba que equivalía á cuarta parte de un quintal. Con este significado está totalmente en desuso e, mira por onde, agora é un dos compoñentes das direccións de correo electrónico nas que separa o nome do usuario do nome de dominio do servidor de correo (exemplo: pepito@empresaweb.com). Úsase co significado da preposición inglesa "at" (así se pronuncia en inglés) e, deste xeito, o exemplo anterior vén significar: pepito que está no servidor empresaweb.com.

** Spam.- Falando en prata é o correo lixo. Toda esa publicidade impertinente, invasora e non solicitada que recibimos con desgusto no noso correo electrónico. ¡Pesaos!


Correo electrónico.- También conocido como E-mail, acrónimo de "electronic mail" (correo electrónico). Es una aplicación mediante la cual el usuario de un ordenador puede enviar mensajes a los usuarios de otros ordenadores a través de la red.
También se le suele dar el mismo nombre a los mensajes en si, mensajes, generalmente sólo de texto. Los mensajes (o correos) pueden ser enviados simultánea y automáticamente a varias direcciones. También admite el envío de ficheros adjuntos.
El correo electrónico es uno de los usos más populares de Internet. No tiene nada de raro dado que es un medio que resulta muy cómodo y muy rápido. Y, además, barato.

* @ (arroba).- Este símbolo antiguamente se utilizaba para representar una unidad de masa llamada arroba que equivalía a la cuarta parte de un quintal. Con este significado está totalmente en desuso y, mira por donde, ahora es uno de los componentes de las direcciones de correo electrónico en las que separa el nombre del usuario del nombre de dominio del servidor de correo (ejemplo: pepito@empresaweb.com). Úsase con el significado de la preposición inglesa "at" (así se pronuncia en inglés) y, así, el ejemplo anterior viene a significar: pepito que está en el servidor empresaweb.com.

** Spam.- Hablando en plata es el correo basura. Toda esa publicidad impertinente, invasora y no solicitada que recibimos con disgusto en nuestro correo electrónico. ¡Pesaos!

  Anterior   Continuación