Dominio.   Nome/nombre de dominio (*).

Dominio.- Dominio ou nome de dominio é o conxunto de letras que identifica a un sitio de Internet. Correspóndese coas palabras que en toda URL ou dirección dun sitio seguen ás dúas barras (//).
A parte final, despois dun punto, é o que se chama "extensión" ou "Dominio de nivel superior". Estes poden ser xenéricos ou xeográficos. Como exemplo dos primeiros podemos mentar: .com (comercial), .org (organización), .edu (educativo), etc.
Exemplos dos xeográficos: .es (España), .eu (Europa o, máis concretamente, Unión Europea), .pt (Portugal), .uk (Reino Unido), .us (Estados Unidos ), etc.
Cada Dominio ha de ser único. Para garantilo hai distintos organismos que os controlan segundo a extensión. Así, por exemplo, o nome dos dominios coa extensión .es son xestionados por NIC.ES.
Os dominios .eu (como este que estás a ver) adminístraos un organismo da Unión Europea chamado EURid.

Nome de Dominio.- Os dominios teñen unha dirección numérica de 4 cifras (tal como 192.56.68.191), pero para facilitar o traballo ós usuarios cada dirección deste tipo está asociada a un nome (palabra.com). O obxecto destes nomes é permitir ós usuarios de Internet conectarse ós sitios web e enviar correo sen ter que memorizara direccións numéricas que son as que, realmente, localizan ós servidores en Internet.
(Ver URL)

Dominio. Dominio o Nombre de dominio es el conjunto de letras que identifica a un sitio de Internet. Se corresponde con las palabras que en toda URL o dirección de un sitio siguen a las dos barras (//).
La parte final, después de un punto, es lo que se llama "extensión" o "Dominio de nivel superior". Estos pueden ser genéricos o geográficos. Como ejemplo de los primeros podemos mencionar: .com (comercial), .org (organización), .edu (educativo), etc.
Ejemplos de los geográficos: .es (España), .eu (Europa o, más concretamente, Unión Europea), .pt (Portugal), .uk (Reino Unido), .us (Estados Unidos), etc.
Cada Dominio ha de ser único. Para garantizarlo hay distintos organismos que los controlan según la extensión. Así, por ejemplo, el nombre de los dominios con la extensión .es son gestionados por NIC.ES.
Los dominios .eu (como éste que estás viendo) los administra un organismo de la Unión Europea llamado EURid.

Nombre de Dominio.- Los dominios tienen una dirección numérica de 4 cifras (tal como 192.56.68.191), pero para facilitar el trabajo a los usuarios cada dirección de este tipo está asociada a un nombre (palabra.com). El objeto de estos nombres es permitir a los usuarios de Internet conectarse a los sitios web y enviar correo sin tener que memorizar las direcciones numéricas que son las que, realmente, localizan a los servidores en Internet.
(Ver URL)

  Anterior   Continuación