Emoticón.

O nome vén do inglés emoticon, palabra derivada de emotion ("emoción"). Denominados tamén cariñas ("smiley" en inglés), un emoticón é unha secuencia de caracteres do teclado que se utilizan, convencionalmente, para dar énfase a unha mensaxe e para expresar emocións do que escribe. Ó menos iso é o que se di deles.
Por exemplo:
un sorriso exprésano así      :-)
tristeza                               :-(
un chisco de ollo                 ;-)
Para velos claramente tés que ladear a cabeza para a esquerda. (Cun xiro de 90º.)

Actualmente moitos clientes de correo, chat, mensaxería, etc. recoñécenos automaticamente e trócanos por uns debuxiños redondos moi ben feitos pero que non teñen a gracia dos do teclado.

El nombre viene del inglés emoticon, palabra derivada de emotion ("emoción"). Denominados también caritas ("smiley" en inglés), un emoticón es una secuencia de caracteres del teclado que se utilizan, convencionalmente, para enfatizar un mensaje y para expresar emociones del que escribe. Al menos eso es lo que se dice de ellos.
Por ejemplo:
una sonrisa se expresa así:     :-)
tristeza                                  :-(
un guiño                                 ;-)
Para verlos claramente tienes que ladear la cabeza para la izquierda. (Con un giro de 90º.)

Actualmente muchos clientes de correo, chat, mensajería, etc. los reconocen automaticamente y los substituyen por unos dibujitos redondos muy bien hechos pero que no tienen la gracia de los del teclado.

  Anterior   Continuación