Explorador.     Buscador (*).

Explorador.- Un explorador web, chamado tamén navegador web ou, en inglés, (web) browser, é unha aplicación que permite ó usuario, sexa ó traveso de Internet, dunha rede interna ou do propio ordenador, visualizar documentos de hipertexto, xeralmente escritos en HTML. Se esa rede da que falamos é Internet os documentos correspondentes forman a chamada World Wide Web (WWW) e os documentos están aloxados en servidores de todo o mundo. O "explorador" é a ferramenta para chegar a todos eles. Calquera explorador actual permite, ademais de texto, mostrar gráficos, vídeos, sons, animacións e programas moi diversos.
Entre os máis coñecidos están Internet Explorer, Netscape Navigator (hoxe en desuso), Mozilla Firefox, Opera, etc. A empresa de Google acaba de lanzar o seu Google Chrome. Nos ordenadores Apple o máis usado e o Safari.
Os termos navegador e explorador fan referencia (sutilmente) a dous programas comerciais: o Internet Explorer e o Netscape Navigator (hoxe abandonado). Ambas palabras teñen un sentido metafórico: o do explorador dun territorio descoñecido ou o do navegante na inmensidade do océano.

* Buscador ou Motor de busca.- (Inglés: search engine) Tipo de software que crea índices de sitios web en función de palabras clave, de títulos de ficheiros ou de texto de ditos ficheiros. O usuario especifica palabra ou as palabras clave do tema que desexa pescudar e o buscador devólvelle unha lista de resultados presentados en hipertexto, é dicir, que se poden pulsar e con iso acceder directamente ó ficheiro correspondente. O máis popular, polo momento, é o Google, pero hai moitos outros como Yahoo!, Windows Live Search, Alexa Internet, etc.
[Portugués: Motor de pesquisa, Motor de busca.]

Explorador.- Un explorador web, llamado también navegador web o, en inglés, (web) browser, es una aplicación que permite al usuario, sea ó través de Internet, de una red interna o del propio ordenador, visualizar documentos de hipertexto, generalmente escritos en HTML. Si esa red de la que hablamos es Internet los documentos correspondientes forman la chamada World Wide Web (WWW) y los documentos están alojados en servidores de todo el mundo. El "explorador" es la herramienta para llegar a todos ellos. Cualquier explorador actual permite, además de texto, mostrar gráficos, vídeos, sonido, animaciones y programas muy diversos.
Entre los más conocidos están Internet Explorer, Netscape Navigator (hoxe en desuso), Mozilla Firefox, Opera, etc. La empresa de Google acaba de lanzar su Google Chrome. En los ordenadores Apple el más usado es el Safari.
Los términos navegador y explorador hacen referencia (sutilmente) a dos programas comerciales: el Internet Explorer y el Netscape Navigator (hoy abandonado). Ambas palabras tienen un sentido metafórico: el del explorador de un territorio desconocido o el del navegante en la inmensidad del océano.

* Buscador o Motor de busqueda.- (Inglés: search engine) Tipo de software que crea índices de sitios web en función de palabras clave, de títulos de ficheros o de texto de dichos ficheros. El usuario especifica la palabra o las palabras clave del tema que desea buscar y el buscador le devuelve una lista de resultados presentados en hipertexto, es decir, que se pueden pulsar y con ello acceder directamente al fichero correspondiente. El más popular, de momento, es el Google, pero hay muchos otros como Yahoo!, Windows Live Search, Alexa Internet, etc.

Iconos de exploradores:
       

Logos de buscadores:
       

  Anterior   Continuación