Formularios.

(Inglés: form)
Os formularios son páxinas web que inclúen "campos" que teñen que ser cubertos con información facilitada polo usuario. Eses "campos" aparecen na páxina web con espazos baleiros nos que o suario ten que escribir o dato que se lle pide. As veces, como unha axuda, no sitio do dato pedido figura un valor inicial que hai que sobrescribir.
Unha vez cuberto o formulario ten un botón para o seu envío. Soen ter tamén un botón de Borrado por se se quere corrixir. (Borra todo e tes que empezar de novo.)
Os formularios están xestionados no servidor por programas de distintos tipos que los procesan. Permiten ó administrador da páxina recompilar información dos usuarios, procesala e actuar segundo os seus plans.
[Portugués: formulário]

(Inglés: form)
Los formularios son páginas web que incluyen "campos" que han de ser rellenados con información facilitada por el usuario. Esos "campos" aparecen en la página web con espacios vacíos en los que el usuario ha de escribir el dato que se le pide. A veces, como una ayuda, sobre el dato pedido figura en el campo un valor inicial que hay que sobrescribir.
Una vez cubierto el formulario tiene un botón para su envío. Suelen tener también un botón de Borrado por si se quiere corregir. (Borra todo y tienes que empezar de nuevo.)
Los formularios están gestionados en el servidor por programas de distintos tipos que los procesan. Permiten al administrador de la página recopilar información de los usuarios, procesarla y actuar según sus planes.

  Anterior   Continuación