Hardware.   Módem (*).

Hardware.- É a maquinaria, equipo físico ou compoñentes mecánicos dun ordenador en contraposición ós programas ou elementos lóxicos que os fan funcionar.
   (Ver Software)

* Módem ( Acrónimo inglés de MOdulator-DEModulator) É un dispositivo que (convertendo os sinais dixitais en analóxicos e viceversa) permite que ordenadores independentes se comuniquen entre si e que se transmitan datos utilizando as liñas telefónicas normais ou as liñas de cable de fibra óptica.

Hardware.- Es la maquinaria, equipo físico o componentes mecánicos de un ordenador en contraposición a los programas o elementos lógicos que los hacen funcionar.
   (Ver Software)

* Módem.- ( Acrónimo inglés de MOdulator-DEModulator) Es un dispositivo que (convirtiendo las señales digitales en analógicas y viceversa) permite que ordenadores independientes se comuniquen entre sí y que se transmitan datos utilizando las líneas telefónicas normales o las líneas de cable de fibra óptica.

  Anterior   Continuación