Icono.   Botón (*).

Icono.- (Ou icona, f.) Chámaselle así a un pequeno gráfico en pantalla, deseñado normalmente con algún simbolismo, utilizado para representar determinado obxecto (un documento, un programa, un comando, unha función, etc.). Xeralmente, inda que non necesariamente, serven de enlace a ese obxecto que representan.
Normalmente cada aplicación informática tén o seu propio icono tanto para si como para os ficheiros que produce.
[Portugués: ícone, m.]

* Botón.- Gráfico simulador dun botón de mando dun aparello. O seu obxectivo, seguindo co símil, é activar ou deter algunha acción.

Icono.- Se le llama así a un pequeño gráfico en pantalla, diseñado normalmente con algún simbolismo, utilizado para representar determinado objeto (un documento, un programa, un comando, una función, etc.). En general, aunque no necesariamente, sirven de enlace a ese objeto que representan.
Normalmente cada aplicación informática tiene su propio icono tanto para si como para los ficheros que produce.

* Botón.- Gráfico simulador de un botón de mando de un aparato. Su objetivo, siguiendo con el símil, es activar o detener alguna acción.


Exemplos de iconos:

Exemplos de botóns:

  Anterior   Continuación