ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
Active-X (**)
Administrador
ADSL
Alias (*)
Ancho de banda (***)
ARPANET (*)
@ (arroba) (*)
ASCII
Autenticación (**)
Backup
Banner
Base de datos
Bit
Blog
Botón (*)
Bps (**)
Browser (V. Explorador)
Buscador (*)
Byte (*)
Caché
Cargar (*)
CD-ROM, (***)
Chat
Chat Room (*)
Ciberespacio (*)
Cliente
Compresión de ficheiro (**)
Contraseña (*)
Cookie
Correo electrónico
Cortafuegos (*)
Cracker (*)
Cyber--
Descargar
Dominio
Download (V. Descargar)
E-mail
Emoticón
Enderezo/dirección de correo electrónico
Enlace
Explorador
Extensión
Extranet (*)
FAQ
Formularios
FTP (***)
Gigabyte (GB) (*)
Hacker (*)
Hardware
Hipertexto (*)
Hipervínculo (V. Enlace)
Host (*)
Hosting (**)
HTML
Http (*)
Icono
IMAP (*)
Intranet
ISP
LAN
Letra e (**)
Letra i
Login Name, Login
Malware
Módem (*)
Multimedia
Navegador (V. Explorador)
Nome/nombre de Dominio (*)
Nome/nombre de usuario (V. Login)
Páxina/página de inicio (**)
Páxina/página principal (*)
Páxina/página web
Password (V. Contraseña)
Pirata informático
Pixel
Plug-In (*)
POP
Protocolo
Provedor/proveedor de   acceso a Internet (V. ISP)
RDSI (*)
Rede/Red
Robot
Servidor
Shareware (*)
Sistema Operativo (*)
Sitio web
SMTP (**)
Software
Spam (**)
TCP/IP
Troiano/troyano (V. Malware)
URL
Verme/Gusano (*)
Virus
Webmaster (*)
WiFi (**)
Wki
World Wide Web
WYSIWYG
(TERMOS / TÉRMINOS)
(BIBLIOGRAFÍA)