ISP.

(Sigla de " Internet Service Provider" : "Provedor de servizos de Internet").
É toda empresa dedicada a conectar ós usuarios con Internet co mantemento preciso para que o acceso funcione correctamente. Tamén soen ofrecer outros servizos relacionados, como aloxamento web ou rexistro de dominios, entre outros. Unha mesma empresa pode ser un ISP para o usuario normal e, ó mesmo tempo, un servidor (un "hosting web") para o que fai webs.
[Portugués: ISP, fornecedor de acesso à Internet.]

(Sigla de " Internet Service Provider" : "Proveedor de servicios de Internet").
Es toda empresa dedicada a conectar a los usuarios con Internet con el mantenimiento preciso para que el acceso funcione correctamente. También suelen ofrecer otros servicios relacionados, como alojamiento web o registro de dominios, entre otros. Una misma empresa puede ser un ISP para el usuario normal y, al mismo tiempo, un servidor (un "hosting web") para el que hace webs.

  Anterior   Continuación