Páxina web.
Páx. principal (*).   Páx. de inicio (**).

Página web.
Pág. principal (*).   Pág. de inicio (**).

Unha páxina web é un ficheiro escrito en formato HTML que soe formar parte dun grupo de documentos hipertexto e outros recursos dispoñibles no World Wide Web. Unha serie de páxinas web compoñen o que se chama un sitio web.
Os programas navegadores len eses documentos HTML e expóñenos na pantalla do noso ordenador.
As páxinas web poden conter enlaces con outros puntos do mesmo documento, con outro documento no mesmo sitio web ou con documentos doutros sitios.
Tamén poden conter formularios para ser cubertos, fotos, sons , imaxes, vídeos e outros recursos incluíndo ficheiros que poden ser descargados.
O termo "páxina web" utilízase ás veces de forma incorrecta para designar todo un "sitio web". Isto que estás vendo ti neste intre é una páxina web chamada "Glosario" que forma parte do sitio web "www.canedo.eu". Se non me cres mira arriba, na barra de direccións. (Verás unha “traxectoria” que vai dende o sitio ata o documento .html propio da páxina.)

* Páxina principal.- É o que o seu nome indica. Unha páxina base, poderíamos dicir. Ven ser o equivalente a unha portada, xeralmente cun menú ou cun índice de onde se parte ás páxinas secundarias. En inglés dise home page (páxina do fogar) e por iso, ás veces, se usa o icono dunha casa para aludir a ela.

** Páxina de inicio.- (En inglés:start page) É aquela que está programada para aparecer de primeira cando se accede a un sitio. Soe coincidir ca "Páxina principal".
Una página web es un fichero escrito en formato HTML que suele formar parte de un grupo de documentos hipertexto y otros recursos disponibles en el World Wide Web. Una serie de páginas web componen lo que se llama un sitio web.
Los programas navegadores leen esos documentos HTML y los exponen en la pantalla de nuestro ordenador.
Las páginas web pueden contener enlaces con otros puntos del mismo documento, con otro documento en el mismo sitio web o con documentos de otros sitios.
También pueden contener formularios para ser rellenados, fotos, sonidos, imágenes, videos y otros recursos incluyendo ficheros que pueden ser descargados.
El término "página web" se utiliza a veces de forma incorrecta para designar todo un "sitio web". Esto que estás viendo tú en este momento es una página web llamada "Glosario" que forma parte del sitio web "www.canedo.eu". Si no me crees mira arriba, en la barra de direcciones. (Verás una “trayectoria” que va desde el sitio hasta el documento .html propio de la página.)

* Página principal.- Es lo que su nombre indica. Una página base, podríamos decir. Viene a ser el equivalente a una portada, generalmente con un menú o con un índice de donde se parte hacia las páginas secundarias. En inglés se dice homepage (página del hogar) y por eso, a veces, se usa el icono de una casa para aludir a ella.

** Página de inicio.- (En inglés:start page) Es aquella que está programada para aparecer de primeira cuando se accede a un sitio. Suele coincidir con la "Páxina principal".

  Anterior   Continuación