Pixel.

Píxel ou Pixel.- (Acrónimo inglés de "Picture element" : "Elemento de imaxe") Eu chamaríalles "puntiños", pero iso é pouco fino.
Calquera imaxe dixital está formada por puntos. Se conseguimos ampliar moito unha imaxe dixital na pantalla do ordenador podemos observar os puntos que compoñen esa imaxe. Pois ben, cada un deses puntos é un píxel ou pixel. Podemos definilo como a unidade máis pequena que forma parte dunha imaxe dixital, xa sexa esta unha fotografía, un fotograma de vídeo ou un gráfico.

Píxel o Pixel.- (Acrónimo inglés de "Picture element" : "Elemento de imagen") Yo les llamaría "puntitos", pero eso es poco fino.
Cualquier imagen digital está formada por puntos. Si conseguimos ampliar mucho una imagen digital en la pantalla del ordenador podemos observar los puntos que componen esa imagen. Pues bien, cada uno de esos puntos es un píxel o pixel. Podemos definirlo como la unidad más pequeña que forma parte de una imagen digital, ya sea ésta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico.

  Anterior   Continuación