Rede

Red

O concepto de rede (network ou net en inglés) coma sinónimo de interconexión está presente, de xeito preponderante, en todo o mundo de Internet.
Así:
- Internet é unha rede mundial de ordenadores.
- A web é unha rede mundial de documentos electrónicos.
- Un sitio web é unha pequena rede de páxinas web e, incluso,
- Unha páxina web pode (e soe) ser unha rede de varias informacións.

El concepto de red (network ou net en inglés) como sinónimo de interconexión está presente, de forma preponderante, en todo el mundo de Internet.
Así:
- Internet es una red mundial de ordenadores.
- La web es una red mundial de documentos electrónicos.
- Un sitio web es una pequeña red de páginas web e, incluso,
- Una página web puede (y suele) ser una red de varias informaciones.

  Anterior   Continuación