Robot.

A palabra robot aplicada a Internet refírese a uns programas (algoritmos de busca) deseñados para se infiltrar en Internet buscando algo cun propósito determinado. Os robots que gardan e catalogan os contidos da rede creando bases de datos a partir das que posteriormente se poderán realizar buscas coñécense como spiders (arañas) ou worms.

La palabra robot aplicada a Internet se refiere a unos programas (algoritmos de búsqueda) diseñados para infiltrase en Internet buscando algo con un propósito determinado. Los robots que guardan y catalogan los contenidos de la red creando bases de datos a partir de las cuales posteriormente se podrán realizar búsquedas se conocen como spiders (arañas) o worms.

  Anterior   Continuación