Wiki.

Formato de publicación web que permite a calquera usuario (desde o seu propio explorador) escribir artigos ou editar o publicado por outros. En consecuencia a autoría é colectiva debido a moitos voluntarios que fan as súas achegas sen ánimo de lucro.
A publicación deste tipo máis coñecida é a enciclopedia Wikipedia, pero hai moitas máis. (A versión galega desta enciclopedia chámase Galipedia.)
Tódalas wikis teñen un historial de cambios onde se conservan os textos anteriores e se poden ver os cambios realizados.
Segundo Ward Cunningham, creador do primeiro wiki (el WikiWikiWeb) trátase de "a base de datos en liña máis simple que poida funcionar". Na web de Ward podes ampliar coñecementos sobre este fenómeno técnico-social. (Está en inglés, pero se iso non é o teu forte xa sabes... "traducir páxina".)
Este sistema tén os seus máis e os seus menos. É unha forma de obter moita información e mostra unha actualización permanente, pero... ¿ata que punto é fiable?

Formato de publicación web que permite a cualquier usuario (desde su propio explorador) escribir artículos o editar lo publicado por otros. En consecuencia la autoría es colectiva debido a muchos voluntarios que hacen sus aportaciones sin ánimo de lucro.
La publicación de este tipo más conocida es la enciclopedia Wikipedia, pero hay muchas más. (La versión gallega de esta enciclopedia se llama Galipedia.)
Todas las wikis tienen un historial de cambios donde se conservan los textos anteriores y se pueden ver los cambios realizados.
Según Ward Cunningham, creador del primer wiki (el WikiWikiWeb) se trata de "la base de datos en línea más simple que pueda funcionar". En la web de Ward puedes ampliar conocimientos sobre este fenómeno técnico-social. (Está en inglés, pero si eso no es tu fuerte ya sabes... "traducir página".)
Este sistema tiene sus más y sus menos. Es una forma de obtener mucha información y muestra una actualización permanente, pero... ¿hasta qué punto es fiable?

  Anterior   Continuación