World Wide Web.

World Wide Web.- En abreviatura W. W. W.
A tradución literal é a de "arañeira mundial", pero o nome máis popular é o de Web, sen máis nada.
É o conxunto, enorme, inxente, asombroso, xigantesco, descomunal, incalculable, de páxinas web (ficheiros hipertexto) dispoñibles en servidores web de todo o mundo que poden ser vistos, cunha conexión adecuada e cun programa "explorador", en calquera recuncho do planeta.
Grazas ó protocolo Http, creado en 1990 polo CERN en Suíza e a unha linguaxe, o HTML, desenvolvida por este mesmo organismo internacional europeo, tense a posibilidade de acceder facilmente, de xeito inmediato e barato, a millóns de documentos hipertexto (ou hipermedios) os cales, á súa vez, están enlazados con outros.
O primeiro servidor Web instalouse no CERN e foi posto en funcionamento o 6 de agosto de 1991. A partir de aí a "arañeira" non deixou de medrar.

   (Ver Páxina web e Sitio web.)

World Wide Web.- En abreviatura W. W. W.
La traducción literal es la de "tela de araña mundial", pero el nombre más popular es el de Web, a secas.
Es el conjunto, enorme, ingente, asombroso, gigantesco, descomunal, incalculable, de páginas web (ficheros hipertexto) disponibles en servidores web de todo el mundo que pueden ser vistos, con una conexión adecuada y con un programa "explorador", en cualquier rincón del planeta.
Gracias al protocolo Http, creado en 1990 por el CERN en Suiza y a un lenguaje, el HTML, desarrollado por este mismo organismo internacional europeo, se tiene la posibilidad de acceder fácilmente, de forma inmediata y barata, a millones de documentos hipertexto (o hipermedios) los cuales, a su vez, están enlazados con otros.
El primer servidor Web se instaló en el CERN y fue puesto en funcionamiento el 6 de agosto de 1991. A partir de ahí la "tela de araña" no dejó de crecer.

   (Ver Página web y Sitio web.)

  Anterior   Continuación