WYSIWYG.

WYSIWYG.- (Acrónimo inglés de What You See Is What You Get :"O que ves é o que obtés").
Inda que esta denominación foi aplicada orixinariamente a procesadores de texto aquí referímola a uns programas, tamén así chamados, que son editores de HTML. Estes permiten deseñar unha páxina na pantalla, no que soen chamar “Vista preliminar” (un entorno de edición visual), e o propio programa se ocupa de xerar o correspondente código fonte HTML. Como exemplos de editores HTML tipo WYSIWYG podemos citar a Dreamweaver, NVU, Adobe Golive ou Frontpage.

WYSIWYG.- (Acrónimo inglés de What You See Is What You Get :"Lo que ves es lo que obtienes").
Aunque esta denominación fué aplicada originariamente a procesadores de texto aquí nos referimos a unos programas, también así llamados, que son editores de HTML. Estos permiten diseñar una página en la pantalla, en lo que suelen llamar “Vista preliminar” (un entorno de edición visual), y el propio programa se ocupa de generar el correspondiente código fuente HTML. Como ejemplos de editores HTML tipo WYSIWYG podemos citar a Dreamweaver, NVU, Adobe Golive o Frontpage.

  Anterior   (Ver Termos / términos)