Os poboados máis próximos –que se saiba- eran os 5 seguintes (por orde de proximidade ás Burgas):

Castro de Oira, (*)
Castro de Santomé (na actual parroquia de San Bernardo de Tibiás, sobre o río Loña),
Castro de Valdegoda (parroquia de San Pedro de Cudeiro),
Castro de Madrosende (parroquia de Santa Baia de Beiro) e
Castro de Beiro (parroquia de San Andrés de Castro de Beiro.

Como se pode observar catro destes castros estaban na outra beira do Miño e o outro na do Loña.(*) O nome de Oira actual pode que fose Aurea antigamente. Para Ferro Couselo a importancia e proximidade deste asentamento, o máis próximo o novo casarío de xunto as Burgas, sería o que lle daría a este un nome derivado do daquel. (Algo así coma se hoxe do nome Oira construiramos o adxectivo "Oirense")

[1]