Consérvase un documento do tempo dos suevos, probablemente anterior ós Concilios bracarenses, coñecido como Parochiale Suevum, o cal presenta unha relación de dióceses con todas ou parte (esto non está moi craro) das súas respectivas "parroquias", entendendo como tais non o concepto actual senón, máis ben, algo así como bisbarras eclesiásticas. Aí figura a ”Auriensem sede” coas parroquias seguintes:

Palla Aurea ( > Auria > Auriense > Ourense ?),
Verrugio (O Ribeiro?),
Bubale (Rïo Bubal),
Teporos (Tribes),
Geurres (Valdeorras),
Pintia (O Bolo),
Cassauio (Casaio),
Vereganos (A Gudiña?),
Senabria (Sanabria - Zamora) e
Calabaças Maiores (Calabor- Zamora)

(Dúdade de cal sería o obxectivo deste documento porque da a impresión de que máis ca unha relación completa o que está a enumerar son zonas limítrofes con outras dióceses.)