Arguméntase que a denominación do rueiro é “ridícula y contraria al gusto y adelanto de la época”.

Algúns exemplos:
O Campo da Pía da Casca pasa a ser Plaza de Las Mercedes;
Penavixía e Brancos, Calle Hernán Cortés;
Laxiña, Calle Viriato;
Tendal da Figueira, Calle de La Luna;
Cruz de Pantrigo, Plaza de Santa Eufemia;
Rúa Fontaíña, Calle Cervantes;
Rúa do Penso, Calle Pelayo;
Eirociña, Calle San Fernando;
Rúa da Obra, Calle Lepanto;
Postigo de San Francisco, calle de La Estrella;
etc.