CATÁLOGO DOS MOSTEIROS HISTÓRICOS OURENSÁNS

========================

Introducción: O MONACATO EN OURENSE========================

CATÁLOGO DE MOSTEIROS

De momento rexistramos 90 referencias, pero poderían ser máis.
Non se teñen en conta as institucións actuais instauradas no século XX. Só históricas.
Debido á dispar cantidade de información que existe entre uns mosteiros e outros, pareceunos oportuno repartir a relación total en 3 listas distintas, clasificadas segundo o grao popular de coñecemento e a maior ou menor evidencia dos actuais restos. Asi, tamén, a cada lista dámoslle un tratamento expositivo distinto. En consecuencia veremos:

      Lista Nº 1.- Os 25 mosteiros hoxe máis coñecidos
       Lista Nº 2.- Outros 25 mosteiros menos coñecidos
          Lista Nº 3.- 40 mosteiros máis ou menos esquecidos========================

Vídeo: "Cara e Cruz"


========================
Celanova Oseira San Clodio