Do Cebreiro a Finisterre 

Nº 19 (26-02-07)


Aquí poñemos dous vídeos sobre o tema do canon da propiedade intelectual: Un en serio e o outro de broma. (Despois coincidirás conmigo en que o que si é unha gran broma, pero de moi mal gusto, é o noso Código Penal.)

1º: "Test SGAE: eliga cual es la acción de mayor gravedad"

2º: "POLONIA TV3_gag SGAE"

Nº 22 (19-03-07)
"Montaxe de fotos de Celanova con música: Unha alborada galega pola banda municipal de Celanova." Por brigantino

Nº 23 (26-03-2007)

Imaxes de Galicia.- Autor: Iago Varela