Acougos en verde

Parques públicos na cidade de Ourense
   INTERACCIÓNS (nos cap. I, II e III)-

1: Achega o cursor a unha imaxe (sen premer)
2: Fai o mesmo na palabra "Comentarios"
3: Nas pantallas táctiles "descansa" o dedo en ambos casos
4: Recorda que no PC podes cambiar os tamaños de visión con Ctrl + e Ctrl -

   INTERACCIONES (en los cap. I, II y III)

1: Aproxima el cursor a una imaxen (sin calcar)
2: Haz lo mismo en la palabra "Comentarios"
3: En las pantallas táctiles "descansa" e dedo en ambos casos
4: Recuerda que en el PC puedes cambiar los tamaños de visión con Ctrl + y Ctrl -


0 - Introdución

Na Idade Media, cando a cidade tiña a súa cerca e as súas portas, unha gran parte da contorna exterior eran terreos comunais, que se soían usar para pastos ou para vagar, e que, pasados os séculos, foron a base de varias zonas verdes da cidade. Todos os xardíns “históricos” que chegaron a hoxe están vencellados a algunha porta ou a algunha afora, como iremos vendo. A pena foi que moitas desas zonas se perderon e o potencial cinto verde, nun principio posible, quedou deturpado por múltiples causas, froito dunhas mentalidades produto doutros tempos.     Ler máis / menos

Uns casos, relativamante pequenos pero moi concretos, foron as cesións de espazos verdes para edificios estatais. Coma, por exemplo, o Campo do Outeiro para facer a cárcere, un recanto da Alameda para Correos, parte da continuación do Parque de San Lázaro para o Goberno Civil ou a Alameda do Cruceiro para o Pazo de Xustiza. E, sen ser exactamente igual, tamén poderiamos debater se foi boa opción suprimir o Campo dos Remedios para facer alí instalacións deportivas.

Nas últimas décadas parece que entre as autoridades predominou outra mentalidade e se habilitaron, rehabilitaron ou prepararon diversos espazos para lecer público, como querendo compensar as carencias do pasado. Hoxe, cuantitativamente, quizais esteamos nun bo ranking “metro cadrado verde/habitante”, pero cualitativamente deixa bastante que desexar: Falta de limpeza, de mantemento, de servizos, de aparcamentos ou de accesos adecuados. (Respecto a isto último, cales son as condicións para ir ás Termas de Outariz?)

Caso paradigmático respecto aos accesos é o do Parque de Monte Alegre o cal, sendo o máis extenso e con posibilidades de chegar a ser o máis importante da cidade, resulta que, a día de hoxe, case ningún ourensán sabe nin por onde se vai nin por onde se entra.

I - Espazos históricos:

Xardíns do Bispo Cesáreo

Xardíns hoxe céntricos nunha parte da antiga "Horta do Concello"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   ComentariosEste lugar na Idade Media recibía o nome de Horta do Concello. Alí era onde se reunía o chamado concilium, precedente do Concello, que era unha xuntanza de veciños para tratar cousas comúns da cidade. Estendíase desde a porta do Campo ou do Concello cara o oeste, camiño do río Barbaña.
En 1836 inícianse as obras da Estrada Vigo-Villacastín –actual rúa do Progreso- e parte pola metade aquela Horta primitiva. Á parte de arriba, en 1895, ao morrer o bispo Cesáreo Rodríguez –benfeitor dos ourensáns e que contribuíra a mellorar este espazo-, o Concello acordou darlle o seu nome e chamala Praza do Bispo Cesáreo.
En 1898 instalouse alí a estatua de Concepción Arenal. Popularmente o sitio pasou a ser coñecido coma os Xardíns de Concepción Arenal.
Cara 1903, da man de Vázquez-Gulías, arquitecto municipal, faise a gran reconversión e modernización do total da Horta do Concello, a ambos lados do Progreso. Ao mesmo tempo regúlase a rúa Pereira (a “parte ancha da praza”, ao sur da mesma) que logo, neses anos, acollerá unha valiosa arquitectura significativa da época.
En 1969 a estatua de C. Arenal é retirada e colocada fronte ao novo Pazo de Xustiza para facer de glorieta dun cruce de rúas. No seu lugar móntase unha fonte ornamental procedente do mosteiro de Oseira e que nese momento estaba no xardín do Posío.
Hoxe ten, tamén, unha estatua de Blanco Amor.

Alameda do Concello

Ou, simplemente, A Alameda. É a outra parte da antiga "Horta do Concello", debidamente ampliada

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   ComentariosCando en 1836 a rúa do Progreso dividiu a Horta do Concello a parte de abaixo quedou totalmente desligada do núcleo urbano. O único que alí había era o Hospital de San Roque, fundado no século XVI, e que aínda duraría 20 anos máis. Poucos anos máis tarde (1840-1842) a explanada foi acondicionada para paseo arborado nacendo a Alameda.
En 1903 Vázquez-Gulias reforma o recinto, ao mesmo tempo que a irmá Praza do Bispo Cesáreo. Deseña non só o conxunto senón tamén os outros elementos coma o palco da música, os cerres dos recintos, farolas, xarróns ornamentais, etc.
En 1927 derrúbase o edificio que fora Hospital de S. Roque (que aínda conservaba algunha dependencia administrativa) e ofrécese o solar para edificio de Correos, pero a “Dirección General de Comunicaciones” rexéitao por non ser céntrico. Aceptarao en 1936 e construirá o edificio despois da guerra. Será inaugurado en 1947.
En 1986, ao lado de Correos, móntase un monumento rústico en honor de D. Florentino López Cuevillas.
Como esta parte da Alameda, a máis próxima a Correos, era desamañada tódolos anos polas instalacións de barracas de festa ou circos e por outros aconteceres decidiuse en 1995 evitar estes usos e tivo, esa parte, unha nova estruturación.
Ao fondo do paseo central no 2002 asentouse a escultura chamada “Muller espida”.

Parque de San Lázaro

Un afastado Campo da feira que chegou a ser o parque máis céntrico e "coqueto" da cidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   ComentariosEn tempos (sec. XIII) chamábase Outeiro da Forca. Era, tamén, lugar dun lazareto, cunha capela en honor de San Lázaro de onde o campo tomou o nome.
Foi Campo da Feira e, para amplialo, en 1857 foron expropiados uns terreos.
Na parte superior colocaron unha fonte ornamental barroca traída de Oseira.
Neses momentos o campo ocupaba unha gran extensión xa que comprendía, á parte do que hoxe é parque, as rúas adxacentes, os tramos correspondentes das rúas Curros Enríquez e Xoán XXIII e o espazo intermedio entre esas dúas rúas, ónde (desde 1948) está o Goberno Civil.
En 1918 a prolongación da "Travesía" (hoxe Paseo) cara á Ponte Nova tronza o campo pola metade e obriga a unha rebaixa de rasante. A parte máis alta é a que configurará o actual parque.
A feira estivo alí ata 1923, ano no que se traslada ós Remedios.
En 1929 acolle a igrexa dos franciscanos traída dende o convento de San Francisco.
Houbo, sucesivamenre, 3 capelas de San Lázaro. A última (de 1865, obra do arquitecto José A. Queralt) foi desmontada en 1952 e trasladada a Peliquín.
A escultura de Asorey que preside o fronte principal é de 1951.
A última reforma do parque é de 1983.

Xardín do Posío

Para varias xeracións de ourensáns foir o "xardín" por antonomasia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   ComentariosSituado ao sur do Ourense histórico, á continuación de dúas portas desaparecidas.
No século XVII o Concello compra varias viñas para facer un gran comunal. Nun deses terreos había una ermida dedicada á Nosa Señora do Posío. De aí lle viría o nome ao conxunto. .
En 1855, despois de ter sido campo da forca e campo da feira, axéitase coma lugar de recreo (adornado cunha fonte de Oseira que máis tarde iría parar á Praza do Bispo Cesáreo) e, case ó tempo, o Instituto de Segunda Ensinanza crea alí un Xardín Botánico con máis de 200 especies de plantas diferentes.
Ao abrir a estrada Villacastín-Vigo desapareceu a ermida indo unha imaxe (a principal?) para un fornelo do xardín das Burgas. .
Está dividido en 3 zonas distintas: bosque e parque infantil, terraza peonil e, abaixo, o antigo Botánico, paseo de palmeiras de 1899, xardíns, fontes, estanque de patos, paxareira, etc. Acolle tamén senllos monumentos a Lamas Carvajal e a Prado Lameiro.

Xardinciños do P. Feijoo

A erección desta estatua en 1887 marca o inicio das colocacións destes monumentos públicos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   ComentariosEn tempos medievais isto era unha campa comunal xusto á saída de dúas portas da cidade: a da Fonte do Bispo (na actual rúa San Miguel) e a da Rúa Nova (Lamas Carvajal). Ambas portas desapareceron no s. XVIII.
Coa apertura do Progreso (1836-1840), parte integrante da “estrada de Madrid”, e a consecuencia de expropiacións, permutas e replanteos, ocasionáronse cambios na zona e así, por exemplo, a rúa Esperanza (hoxe Isabel a Católica), que se supón continuaba ata a Horta do Concello, quedou sen saída, do mesmo xeito que en fronte a rúa (cega) de Fonte do Rei.
Consta que xa en 1439 se determinara acondicionar este lugar para recreo. E que en 1887, xa cun xardín feito, se erixiu alí a estatua do sabio ourensán Padre Benito Jerónimo Feijoo, cuxa inauguración se celebrou no medio de grandes festexos académicos e populares. Era a primeira estatua pública que se erixía en Ourense seguindo o exemplo de cidades máis importantes.

Alameda do Cruceiro

Actualmente máis coñecido por "Parque Infantil"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   Comentarios En 1499 o Concello merca uns terreos de viñas e oliveiras cerca da Ponte Maior, no chamado "camiño de San Lázaro", para "lecer dos veciños".
En 1718 instalouse alí un cruceiro, que foi o que lle daría nome. (É o que hcxe está na Prazola da Magdalena.)
En 1840 o que só era un campo comunal prepárase e convírtese na Alameda do Cruceiro.
Cara 1967 esa Alameda é tronzada e desmontada para facer un soar para o Pazo de Xustiza, perdéndose a metade da Alameda e a posibilidade de ter hoxe alí un espléndido miradoiro sobre o río, a Ponte Vella e o campo dos Remedios. Imaxinade un espigón, a aquela altura, que chegase ata o actual recinto da estátua de Concepción Arenal.