Continuación "Espazos históricos":

Xardín das Burgas

Os xardíns máis transitados polos forasteiros que nos visitan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   ComentariosEstes mananciais de auga quente son, evidentemente, anteriores a calquera presenza humana, pero o acondicionamento do lugar é algo relativamente recente. Neste recinto os xardíns son un elemento secundario; son o escenario ou decorado onde presentar As Burgas, icona e berce da cidade.
Na Idade Media os tres mananciais (Burga de Arriba, do Medio e de Abaixo) parece ser que estaban fóra da cerca da cidade, concretamente despois de pasada a chamada, coma non?, Porta da Burga. Ao estar fóra é de supoñer que aquilo sería un simple campo sen máis acondicionamentos que os precisos para recoller e carrear auga. Amais, corría un regato en dirección ao Barbaña, coas augas sobrantes das fontes, o cal, máis abaixo, era salvado por unha pequena ponte.
Ao facer a obra do Progreso esa ponte foi suprimida, o regato canalizado e a rasante igualada e elevada en toda a extensión. Esta plataforma sería a que acollería os xardíns. Así mesmo foi construída esa ponte-murallón que aínda hai hoxe e pola que pasa a estrada, horizontal.
A obra de arquitectura da fonte da Burga de Arriba, o seu chafariz, data do século XVII; a de Abaixo, a máis coñecida e publicitada, do XIX, arredor de 1850.
No século actual remodelouse a Burga do Medio ou Pío facendo unha piscina pública. O conxunto completouse en 2010 cun Centro de Interpretación e a mostra dunhas interesantes escavacións arqueolóxicas sobre o pasado romano.

Parque das Mercedes

Tivo 3 nomes: Campo da Pía da Casca, Parque das Mercedes e Praza de Vigo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   ComentariosEste campo estaba fóra da cidade histórica. Daquela chamábase Campo da Pía da Casca referíndose a unha pía, fonte ou estanque, suponse que cheo da casca dalgunha árbore, e que os curtidores usaban para remollar as peles. A auga procedía da Fonte do Monte, en Monte Alegre.
Tal campo estaba situado fóra, pero moi cerca do casco urbano. Xusto á saída pola porta do seu nome tamén chamada dos Fornos (en alusión á rúa).
Moi cerca da porta había unha ermida dedicada á Nosa Señora das Mercedes, advocación que, co tempo, renomeou todo o espazo. No mesmo lugar hai hoxe unha capela e un convento feminino.
En 1895 instalaron unha fonte ornamental procedente, probablemente, do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil.
En 1934 o Concello acorda denominar este lugar como Praza de Vigo. Tal nome non chegou a callar na poboación, pero tampouco hai noticia de que fora eliminado.
A última remodelación deste campo foi sobre o ano 2000, cun estilo hiper-urbanístico, eliminando terra e verdor de tal xeito que agora xa non é parque nin xardín senón unha especie de patio con árbores. Conserva a fonte e mais unha escultura de Buciños colocada no 1998.

Campo do Santiago

Espazo público que pertencía ao antigo Concello de Canedo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   ComentariosNa ribeira dereita do Miño, cerca do actual cemiterio das Caldas (onde estivo a parroquial de Santiago ata o año 1920).
Nese campo, daquela próximo a igrexa, e dende tempo inmemorial, celebrábase todos os 25 de Xullo a romaría de Santiago e de aí lle ven o nome. Nas súas extremas, a un lado ten a fonte do Tinteiro e, ao outro, linda co Campo da Feria e coa Burga das Caldas.II - Habilitacións modernas

Parque da Ponte

Parque central do barrio da Ponte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   ComentariosOcupa parte dos terreos que foron estación do ferrocarril ata o 1952 no que se trasladou ao enclave actual. Eses terreos pasaron ao Concello en 1954, ano no que se aprobou o seu Plan de Urbanización de resultas do cal se construíron 4 centros educativos, a rúa Francisca Herrera Garrido, o comezo da Avenida de Marín e… o parque. Este, por mor das habituais demoras burocráticas non estaría rematado ata 1968, ano no que se inaugurou no mes de Xullo. (A data exacta foi a de sete días antes da festividade do Apóstolo, pero non quero lembrala por se infrinxo a Lei de Memoria Histórica.)
Este recinto foi o primeiro xardín ou similar que se realizou na cidade no s. XX. Ata ese momento todas as instalacións que había deste tipo procedían do s. XIX, sendo todas elas, á súa vez, herdeiras de campas medievais.

Parque Miño

Espazo verde entre o centro da cidade e o río

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >   ComentariosSituado na beira esquerda do Miño, á par da rúa Ribeira Sacra e por detrás das traseiras das casas de Saenz Díez.
Inaugurado en 1992 foi construído sobre as fincas particulares que había entre a Ponte Nova e o "Camiño do Vao". Supuxo un adecentamento desa ribeira e unha apertura desa parte da cidade ao río. Ten un cerramento de ferro con varias portas, unha delas a un Centro Comercial privado e mais á pasarela peonil.
Acolle sete esculturas (instaladas posteriormente, en 1996), obras de outros tantos artistas ourensáns(1).

Ten zona infantil, cafetería e quioscos para estar.

(1).- Baltar, Borrajo, Buciños, Cid, Conde, Failde e Manzano