axuda    - Verás que hai 4 pestanas. (Cada unha co seu tema.)
Se queres seguir unha orde (para non te perderes) abre sempre a pestana de máis enriba.
- Pulsando no tíduo principal vólvese a esta páxina inicial.

As varias Burgas de Ourense


Ir a la versión en castellano

No Concello de Ourense (tanto no territorio propio coma no do Canedo anexionado) hai unha considerable abundancia de burgas ou fontes de augas quentes. En moitas delas, ademais, forma parte da tradicción o ser coñecidas popularmente con esa peculiar denominación.

(1)    A PALABRA BURGA

(2)   "A CIDADE DAS BURGAS"

(3)    OS MANANCIAIS

(4)    PROCEDENCIA DESTAS AUGAS

 

avanzar      


Nesta mesma web:
            Aspectos urbanísticos das Burgas do Centro. »»»    As orixes. As Burgas, (MEMORIA DE OURENSE)
            Composición e temperatura das augas. »»»   Instalacións de augas minero-medicinais de Galicia.