ASOCIACIÓNS CÍVICAS
DA ACTUALIDADE
NO ANTIGO CONCELLO DE CANEDO

De tipo recreativo:
SOCIEDAD ARTÍSTICA "LA TROYA"
Rúa Ribeira de Canedo, 2
32001 - Ourense

De tipo veciñal:
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "PONTE CANEDO"
Praza Mestre Luis Fernández, s/n.
32001 - Ourense
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "A CHAVASQUEIRA"
ASOCIACIÓN DE VECINOS "AS EIROÁS"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "AS TERMAS"
ASOCIACIÓN DE VECINOS "CASTRO DE BEIRO"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "CATRO CAMIÑOS"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO VINTEÚN
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "PALMÉS"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS " RIBEIRA MIÑO"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SAN ESTEBAN"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SAN MIGUEL DE CANEDO"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SAN PEDRO DE CUDEIRO"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SANTA ANA DO PINO"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SANTA CRUZ DE ARRABALDO"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SANTA OLAIA DE BEIRO"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "SANTA TERESITA"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "TRAS ESTACIÓN"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "VILAR DE ASTRÉS"
ASOCIACIÓN DE VECINOS "VIRGEN DE COVADONGA"
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS "XUNTANZA"

Saír