Noticia de hai 130 anos.

A coñecida e histórica revista "La Ilustración Española y Americana" no seu número correspondente ó 8 de Maio de 1878 publica un artigo titulado "Establecimiento balneario de Caldas de Orense".
Describe o número e situación dos mananciais, así como os seus caudais e as temperaturas e propiedades das augas. Dá noticia da construcción dun edificio que tamén describe. Vai acompañado dun grabado que reproducimos a continuación.
Se queres ler o tal atigo (que é corto) podes picar aquí.  (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes)

SUBIRVolver