Cyber-.   Ciberespacio (*).   e-(**).

Cyber- : Prefixo utilizado amplamente no mundo relacionado con Internet para mentar conceptos relacionados coas redes (cibercultura, ciberespacio, cibernauta, etc.). A súa orixe é a palabra grega kibernao, que significa "pilotar unha nave".

* Ciberespacio: Termo acuñado polo autor de ciencia ficción William Gibson na súa novela "Neuromancer" do ano 1984 para describir os recursos dispoñibles nas redes informáticas e a sociedade creada en torno a elas.
[En portugués: ciberespaço]

** e- : Letra do abecedario que se usa en Internet, seguida dun guión, como abreviatura de electronic. É como un prefixo de numerosas palabras para indicar que nos estamos referindo á versión electrónica dun determinado concepto. Por exemplo, e-business é a abreviatura de "electronic business" (negocio electrónico), e-mail equivale a "electronic mail" (correo electrónico), e-book é "electronic book" (libro electrónico), etc.

Cyber- : Prefijo utilizado ampliamente en el mundo relacionado con Internet para mencionar conceptos relacionados con las redes (cibercultura, ciberespacio, cibernauta, etc.). Su origen es la palabra griega kibernao, que significa "pilotar una nave".

* Ciberespacio: Término acuñado por el autor de ciencia ficción William Gibson en su novela "Neuromancer" del año 1984 para describir los recursos disponibles en las redes informáticas y la sociedad creada en torno a ellas.

** e- : Letra del abecedario que se usa en Internet, seguida de un guión, como abreviatura de electronic. Es como un prefijo de numerosas palabras para indicar que nos estamos refiriendo a la versión electrónica de un determinado concepto. Por ejemplo, e-business es la abreviatura de "electronic business" (negocio electrónico), e-mail equivale a "electronic mail" (correo electrónico), e-book es "electronic book" (libro electrónico), etc.

  Anterior   Continuación