Enderezo de correo electrónico.

Dirección de correo electrónico.

(En inglés: e-mail address)
Conxunto de palabras que identifican a un usuario que pode enviar e recibir correo. Cada dirección é única e pertence sempre á mesma persoa.
Tódalas direccións están divididas en dúas partesseparadas polo signo da arroba (@): o nome de usuario (á esquerda) e o dominio no que está aloxada esa dirección (á dereita).
Para poder enviar e recibir correo electrónico hai que estar rexistrado nalgunha empresa que ofreza ese servizo (que pode ser gratuíto ou de pago). A iso de rexistrarse chámanlle “abrir unha conta”, pero aquí unha conta tampouco é una conta.
[Portugués: endereço de correio electrónico]

(En inglés: e-mail address)
Conjunto de palabras que identifican a un usuario que puede enviar y recibir correo. Cada dirección es única y pertenece siempre a la misma persona.
Todas las direcciones están divididas en dos partes separadas por el signo de la arroba (@): el nombre de usuario (a la izquierda) y el dominio en el que está alojada esa dirección (a la derecha).
Para poder enviar y recibir correo electrónico hay que estar registrado en alguna empresa que ofrezca ese servicio (que puede ser gratuito o de pago). A eso de registrarse le llaman “abrir una cuenta”, pero aquí una cuenta tampoco es una cuenta.

  Anterior   Continuación