FAQ.

(Sigla de "Frequently Asked Questions" = "Preguntas máis frecuentes").
As FAQ son documentos en liña que presentan unha relación das preguntas máis frecuentes sobre un tema dándolles a resposta adecuada. Hai centos de FAQ en Internet sobre temas moi dispares.
As FAQ probablemente foron desenvolvidas por alguén canso de responder sempre ás mesmas preguntas. Diría "¡Estes pesados preguntando sempre o mesmo...! Vou inventar as FAQ." E así, aí están a disposición dos novos visitantes de moitos sitios para evitar que fagan preguntas que xa foron contestadas en ocasións anteriores.

(Sigla de "Frequently Asked Questions" = "Preguntas más frecuentes").
Las FAQ son documentos en línea que presentan una relación de las preguntas más frecuentes sobre un tema dándoles la respuesta adecuada. Hay cientos de FAQ en Internet sobre temas muy dispares.
Las FAQ probablemente fueron desarrolladas por alguien cansado de responder siempre a las mismas preguntas. Diría "¡Estos pesados preguntando siempre lo mismo...! Voy a inventar las FAQ." Y así, ahí están a disposición de los nuevos visitantes de muchos sitios para evitar que hagan preguntas que ya han sido contestadas en ocasiones anteriores.

  Anterior   Continuación