Pirata informático.

Experto en informática que é quen de entrar (sen permiso) en sistemas que teñen o acceso restrinxido. Segundo sexan as súas intencións (¿Quen o sabe?) se lles denomina hacker ou cracker.
O hacker é o "bo". Entra por "amor a arte". Pode ser por curiosidade, pasatempo, afán de superación persoal, comprobación da seguridade allea, etc. Os hackers din ter os seus principios e comportamentos, se acaso, irregulares pero nunca delictivos.
En cambio o cracker o que quere é que o sistema faga "crack". Aparte de reventa-sistemas ou sabotadores tamén se lles pode chamar con esa palabra que tés en mente.

Experto en informática capaz de entrar (sin permiso) en sistemas cuyo acceso es restringido. Según sean sus intenciones (¿Quien sabe esto?) se les denomina hacker o cracker.
El hacker es el "bueno". Entra por "amor al arte". Puede ser curiosidad, pasatiempo, afán de superación personal, comprobación de la seguridad ajena, etc. Los hackers dicen tener sus principios y comportamientos, si acaso, irregulares pero nunca delictivos.
En cambio el cracker lo que quiere es que el sistema haga "crack". Aparte de revienta-sistemas o saboteadores también se les puede llamar con esa palabra que tienes en mente.

  Anterior   Continuación