URL.

URL.- (Sigla de "Uniform Resource Locator" : "Localizador uniforme de recursos").
¡Co doado que é dicir "dirección dun sitio"! É a secuencia de datos que lle damos ó explorador para que atope un sitio. Como si o explorador fose un carteiro.
Ó dicir "dirección" habería que dicir "dirección completa" porque a URL ten dúas partes: a primeira é o nome do protocolo que o explorador ten que usar e a segunda, separada por ://, é a dirección propiamente dita, ou sexa, o nome do dominio.
Por exemplo este sitio que estás a ver ten como dominio (dirección) "www.canedo.eu" e como URL (dirección completa) "http://www.canedo.eu". Modernamente téndese a substituír esta denominación pola de URI (Identificador Uniforme de Recurso) que conleva un concepto máis amplo.

URL.- (Sigla de "Uniform Resource Locator" : "Localizador uniforme de recursos").
¡Con lo fácil que es decir "dirección de un sitio"! Es la secuencia de datos que le damos al explorador para que encuentre un sitio. Como si el explorador fuese un cartero.
Al decir "dirección" habría que decir "dirección completa" porque la URL tiene dos partes: la primera es el nombre del protocolo que el explorador tiene que usar y la segunda, separada por ://, es la dirección propiamente dicha, o sea, el nombre del dominio.
Por ejemplo este sitio que estás viendo tiene como dominio (dirección) "www.canedo.eu" y como URL (dirección completa) "http://www.canedo.eu". Modernamente se tiende a sustituir esta denominación por la de URI (Identificador Uniforme de Recurso) que conlleva un concepto más amplio.

  Anterior   Continuación