Os dous mil anos dunha cidade

Vídeos de 4 "planos dinámicos" que mostran a evolución urbana da cidade de Ourense

Video Nº 0 ........... (ata 1248)       → →
Video Nº 1 ... (de 1248 a 1880)       Ver
Video Nº 2 ... (de 1281 a 1942)       Ver
Video Nº 3 ... (de 1942 a 2007)       Ver

Video Nº O: "Os comezos"


           

Este vídeo tamén se pode ver en YouTube