Os dous mil anos dunha cidade

Vídeos de 4 "planos dinámicos" que mostran a evolución urbana da cidade de Ourense

Video Nº 0 ........... (ata 1248)        Ver
Video Nº 1 ... (de 1248 a 1880)    → →
Video Nº 2 ... (de 1281 a 1942)       Ver
Video Nº 3 ... (de 1942 a 2007)       Ver

Video Nº 1: "A cidade histórica"


            

Este vídeo tamén se pode ver en YouTube