Administrador.   Alias (*).

Administrador.- Persoa responsable dalgún aspecto técnico informático. Como hai varias facetas pódese falar de:
- Administrador de sistema (dentro dunha organización),
- Administrador de rede (dentro dunha rede),
- Administrador de correo (en inglés postmaster) (no servidor do correo),
- Administrador dun foro, que coida os aspectos técnicos a diferencia do moderador que controla loa temática e o cumprimento das normas,
- Administrador de (sitio) web. (Ver Webmaster)

* Alias. Alias, nome, alcume ou pseudónimo (en inglés, nickname) que adopta un usuario de internet para conservar o seu anonimato.

Administrador.- Persona responsable de algún aspecto técnico informático. Como hay varias facetas se puede hablar de:
- Administrador de sistema (dentro de una organización),
- Administrador de red (dentro de una red),
- Administrador de correo (en inglés postmaster) (en el servidor de correo),
- Administrador de un foro, que cuida los aspectos técnicos a diferencia del moderador que controla la temática y el cumplimiento de las normas,
- Administrador de (sitio) web. (Ver Webmaster)

* Alias. Alias, nombre, apodo o pseudónimo (en inglés, nickname) que adopta un usuario de internet para conservar su anonimato.

  Anterior   Continuación