Banner.

(Anuncio, faldón, pancarta, viñeta ) Recadro con gráficos ou con texto, normalmente de carácter publicitario y de pequeno tamaño, que aparece en certas páxinas web e que habitualmente enlaza co sitio do anunciante. En moitos sitios (máis que para facer publicidade dun anunciante) aparecen para promover algún apartado ou sección do propio sitio.

Algúns, ás veces, póñense tan pesados que case se poderían considerar como "malware".

(Anuncio, faldón, pancarta, viñeta ) Recuadro con gráficos o con texto, normalmente de carácter publicitario y de pequeño tamaño, que aparece en ciertas páginas web y que habitualmente enlaza con el sitio del anunciante. En muchos sitios (más que para hacer publicidad de un anunciante) aparecen para promocionar algún apartado o sección del propio sitio.

Algunos, a veces, se ponen tan pesados que casi se podrían considerar como "malware".

  Anterior   Continuación